Zártkerti és külterületi utak felújítása

Projektbemutató

Az Agrárminisztérium „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázata keretében 2018. márciusában Ráksi település egyszeri, vissza nem térítendő 10.000.000,- Ft támogatást nyert el.

A fejlesztés megvalósításának összköltsége 10.083.091,- Ft.

A pályázat lehetőséget biztosít a település számára, hogy a benyújtott támogatás keretein belül a zártkerti és külterületi utak felújításra kerüljenek a 029, 032, 033, 666 hrsz.-ú ingatlanok kapcsán, továbbá Ráksi külterület 667/1 és 665/7 hrsz-ú ingatlanok tövében 330 méter hosszúságú vadkerítés létesüljön, vadgazdálkodási/ vadvédelmi elemek épüljenek.

    Fonai Tibor polgármester

 

up